Uitslag Poll

Uitslag Poll

14 januari 2022

Allereerst bedankt voor jullie snelle reacties op de poll van vanmorgen. Het onderwerp leeft en wordt door enkelen van jullie “een duivels dilemma” genoemd. Inmiddels komen er steeds meer berichten binnen waarin gezegd wordt dat we zaterdag op afspraak open mogen. Dat zou een goede start zijn. Toch nog even de uitslag : We zien dat de helft van de 121 respondenten zaterdag zijn winkel opent, ook al moeten zij verplicht dicht blijven. Een klein kwart gaat niet open en de overige 27% twijfelt en geeft antwoorden als ; “Ik ga half open, dus de deur op een kier” en “ik ga soepeler met de regels om”. Een antwoord dat ook veel voorbij komt is dat eerst wordt bekeken of de gemeente wel handhaaft. Belangrijk is ook hoe collega’s in de winkelstraat er mee om gaan. De stem van de burgemeester is belangrijk en als deze nee zegt gaat een groot deel van de twijfelaars niet open. Bij vraag 2 is de overgrote meerderheid voorstander van het open gaan met een x aantal personen per winkeloppervlakte. De optie “Open op afspraak” is met 15,6% 2e en wat opvalt is dat maar 4,1% voorstander is van open met CTB, hoewel dat in Duitsland al een beproefd model is. 70% van de respondenten heeft een schoenenzaak en 30% is eigenaar van een sportzaak.
Wij willen jullie met deze poll informeren over het gevoel dat leeft bij jullie collega’s en hoe zij met de situatie omgaan. Wacht de persconferentie morgen af en neem vooral je eigen doordachte besluiten.