Compliance / Klokkenluidersregeling

Het wettelijk verplichte Compliance Management Systeem van de ANWR GROUP, waartoe AGN behoort, omvat ook het digitale klokkenluidersysteem “Integriteitslijn”.

Klokkenluiders kunnen hier anoniem, in verschillende talen en drempelvrij relevante informatie indienen (https://anwrgroup.integrityline.app ).

Het klokkenluiden wordt centraal verwerkt in de ANWR GROUP binnen de wettelijke vereisten en termijnen alsook binnen het kader van de bestaande “Richtlijn Klokkenluidersregeling van de ANWR GROUP”.

Meer informatie kan worden verkregen bij de Compliance Officer van de ANWR GROUP op compliance@anwr-group.com .